Wireworld Cable Technology Logo, Engineered for Reality

 

Jesteś maniakiem audio i/lub audio-wideo?

Jeżeli tak, to jesteś we właściwym miejscu!

 

Sprawdź poniższe linki żeby wiedzieć o czym się teraz mówi, co jest „gorącym” tematem w świecie audio, dowiedz się ciekawych rzeczy o technologiach Wireworlda!

 

Tematy:

 

Od czasu do czasu trzeba sprawdzać poniższe tematy, ponieważ ich treść zmienia się dynamicznie, w zależności od nowych materiałów wstawianych na stronę.

Prędkość przesyłania kablem HDMI & technologia 4K

HDMI (multimedialny interfejs o wysokiej rozdzielczości) to interfejs audio-wideo służący do przesyłania nieskompresowanego, zaszyfrowanego (HDCP) sygnału cyfrowego za pośrednictwem jednego kabla. Połączenie za pomocą standardu HDMI radykalnie upraszcza połączenia i zapewnia użytkownikom najwyższej jakości obraz i dźwięk podczas korzystania z kina domowego i podczas słuchania muzyki. HDMI zapewnia połączenie pomiędzy każdym źródłem audio-wideo (dekoder cyfrowy, odtwarzacz DVD, PC, konsola do gier) jak również umożliwia połączenie odbiornika A/V z wyświetlaczem wideo (plazma, LCD lub projektor) za pośrednictwem pojedynczego kabla. Standard HDMI jest stale rozwijany.

 

HDMI 2.0

• HDMI 2.0 znacznie zwiększa przepustowość łącza, aż do 18Gb/s i dodaje ważne elementy funkcjonalne. HDMI 2.0
   jest kompatybilny z wcześniejszymi wersjami tego standardu połączenia.

• HDMI 2.0 zawiera następujące zaawansowane funkcje:

• Maksymalna rozdzielczość według standardu 4K@50/60 (2160p), tj. 4 razy wyższa od rozdzielczości wideo HD
   w standardzie 1080p/60.

• Maksymalnie 32 kanałów audio w systemie surround.

• Maksymalna częstotliwość próbkowania sygnału audio do 1536 kHz - najwyższa jakość dźwięku.

• Jednoczesny przesył dwóch sygnałów wideo.

• Jednoczesne przekazanie wielokanałowego dźwięku do wielu użytkowników (maksymalnie do 4).

• Możliwość przesyłu obrazu w kinowej proporcji obrazu 21:9.

• Dynamiczna synchronizacja sygnałów obrazu i dźwięku.

• Rozszerzenia CEC zapewnia kontrolę kilku różnych urządzeń użytkownika za pośrednictwem jednego
   punktu kontrolnego.

 

 

Wymagania kablowe odnośnie HDMI 2.0

Chociaż standard HDMI 2.0 nie precyzuje rodzaju nowych kabli i złączy, to wymaga on zastosowania wysokiej klasy kabla High Speed (kategoria 2) tzn. kabla o przepustowości przynajmniej 10,2 Gb/s. Problemem jest to, że wiele kabli HDMI (zwłaszcza o długości 3 m lub dłuższych), oznaczonych jako High Speed nie spełnia tego wymogu.

 

Potencjalne problemy

Zastosowanie kabli o niewystarczającej przepustowości prowadzi do problemów z przesyłem - mogą one skutkować sporadycznymi zanikami obrazu.

 

Ostateczny wybór dla UltraHD

Wszystkie kable HDMI firmy Wireworld (każda długość i model) przekraczają przepustowość 10,2 Gb/s, wymaganą dla standardu UltraHD wideo 4K/60f/s (60 klatek na sekundę), jak określono w standardzie HDMI2.0. Krótsze odcinki kabli Wireworld mogą osiągać maksymalną przepustowość do 30 Gb/s.

 

 

Budowa kabli i przepływ sygnału

 

 

Przewodniki miedziane i przewodniki ze srebra

są zbudowane z pojedynczych „ziaren” - kryształów.

 

 

Z tego powodu kable mają różną budowę w obydwu kierunkach. Kable firmy Wireworld charakteryzują się uporządkowanym ułożeniem kryształów wewnątrz wysokiej jakości przewodu metalowego, który przenosi sygnał dźwiękowy lub wizyjny – na przykład wewnątrz drutu z miedzi beztlenowej. Kryształy te ułożone są w tym samym kierunku. Optymalny przepływ sygnału zostanie osiągnięty wtedy, kiedy kabel zostanie podłączony zgodnie z umieszczonymi na nim wskaźnikami w postaci strzałek odchodzących od źródła sygnału (na przykład, od odtwarzacza Blu-ray lub dekodera telewizji kablowej). Następnie sygnał „płynie” w tym samym kierunku, w którym prowadzi jego krystaliczna budowa. Niektóre interkonekty audio są „kierunkowe”, ponieważ ich ekrany są połączone tylko na jednym końcu kabla. Ekran w kablach firmy Wireworld jest połączony po obu końcach, aby zapewnić lepszą izolację sygnału od szumu.

Cable signal flow, gran flow
Audio/Video Cable Signal Flow graphic
Coil graphic, first lesson in audio cable design

Pierwsza lekcja projektowania kabla audio

 

Podstawowe problemy kabli audio zostały określone ponad 100 lat temu, kiedy firmy telekomunikacyjne zmagały się z trudnościami w zrozumiałości mowy przy przesyle sygnału na długich liniach telefonicznych. Brytyjski fizyk, inżynier Oliver Heaviside opracował teorię, według której problem ten wynikiem strat indukcyjnych (elektromagnetycznych) i w 1893 roku zaproponował on rozwiązanie polegające na zwiększeniu sprzężenia indukcyjnego pomiędzy dwoma przewodami, zmniejszające straty w obwodzie. Rozwiązanie to zostało wdrożone w 1900 roku w cewce ładowania telefonu – stosuje się je nadal do dnia dzisiejszego. Cewki te są połączone w pewnych odstępach wzdłuż linii telefonicznych w celu zachowania precyzji i siły sygnału.

 

Również różnice w dźwięku pomiędzy interkonektami i kablami głośnikowymi są wynikiem strat indukcyjnych. Chociaż niektórzy słuchacze mogą lubić określone podbarwienia dźwięku spowodowane przez indukcyjność kabli, to są one zawsze połączone z kompresją dynamiki i maskowaniem szczegółów. Na przykład kable głośnikowe z szeroko oddzielonymi przewodami dodatnimi i ujemnymi, wykazują tak dużą stratę indukcyjną, że wyraźnie zawężają one i kompresują dźwięk. To fundamentalna zasada, którą wykorzystaliśmy do zaprojektowania techniki DNA, stosowanej w większości kabli firmy Wireworld. Optymalnie zaprojektowane, blisko rozmieszczone przewody dają znaczącą poprawę w zachowaniu struktury harmonicznej, trójwymiarowości i dynamiki sygnału.

 

 

Jak działa Composilex 2

 

Izolacja Composilex 2 jest jednym z najważniejszych składników budowy kabli Serii 7 firmy Wireworld. Jest on naszym własnym, unikatowym rozwiązaniem, a wpływ jaki ma na zmniejszenie szumów mechanicznych kabla jest wyraźny. Izolacja Composilex 2 minimalizuje szum tryboelektryczny (elektrostatyczny), który jest generowany wtedy, gdy przewodniki dotykają izolacji.  Szum ten jest wynikiem ładowania/rozładowania statycznego, wywołanego przez ruch, drgania i przepływ sygnału. Izolacja Composilex 2 daje znaczący postęp w zachowaniu struktury harmonicznej, przestrzenności i dynamiki.

Wireworld Composilex 2 graphic, how Composilex 2 works

Co to jest neutralny kabel?

 

Neutralność dźwięku jest niezbędna do realistycznego odwzorowania muzyki, ponieważ najwyższą precyzję można osiągnąć tylko poprzez zminimalizowanie słyszalnych zmian wnoszonych w każdym ogniwie systemu audio. Zmiany te, znane jako podbarwienia dźwięku, są w rzeczywistości zakłóceniami, które zmniejszają precyzję sygnału, odfiltrowując informacje muzyczne o niskim poziomie. Najważniejsze jest to, że nie można ich poprawić w innych ogniwach łańcucha. Rozpoznawanie zakłóceń systemu jest trudne, ponieważ nie da się ich porównać z idealnym elementem. Zakłócenia w kablach są dużo łatwiejsze do rozpoznania, ponieważ każdy kabel można porównać z połączeniem idealnym – połączeniem bezpośrednim, bez zastosowania kabla.

 

Kiedy melomani zdali sobie sprawę z zakłóceń wnoszonych przez zwykłe kable, rozpoczęto modernizację przemysłu kablowego przeznaczonego dla branży audio. Uświadomiono sobie to obserwując proces przesyłania sygnału dźwiękowego. Wynikało z niego, że zmieniając kable zmienia się też charakter brzmienia, szczególnie w zakresie informacji muzycznych o niskim poziomie, jak detale, przestrzeń itp. Niestety, proste porównanie jednego kabla do drugiego nie powie nam, jaki mają one wpływ na dźwięk. Świadczą o tym bardzo różne opinie na temat brzmienia popularnych marek. Spośród wielu kabli opisanych przez recenzentów jako neutralne, kilka z nich faktycznie brzmi prawie neutralnie, także w obiektywnych warunkach testowych. Kiedy jednak te same kable porównywane są z bezpośrednim połączeniem, opis ich brzmienia jest jeszcze dokładniejszy, a przez to bardziej użyteczny.

 

Najbardziej słyszalne różnice pomiędzy kablami są spowodowane wpływami zakłóceń elektromagnetycznych (indukcyjnych); efektem naskórkowym, wpływem czynników zewnętrznych i prądami wirowymi. Nie powinno to być zaskakujące, ponieważ tak naprawdę to pole elektromagnetyczne przenosi sygnał.

 

Tak jak w przypadku innych zakłóceń, ich wpływ na dźwięk zmniejsza się, gdy kabli są skracane. Najbardziej zaskakującym aspektem tych skutków jest sposób, w jaki mogą one oddziaływać ze sobą w systemie. Podbarwienia kabli są często wykorzystywane do kompensowania podbarwień wnoszonych przez poszczególne elementy toru audio. To błąd. Jeśli wprowadzane przez nie podbarwienia są równoważone przez podbarwienia innego kabla, brzmienie wielu kabli może tylko przypominać brzmienie neutralne. Z kolei gdy są one stosowane wraz z naprawdę neutralnym kablem (lub przez bezpośrednie połączenie), wnoszone przez nie zmiany są wyraźne. Dlatego też interkonekty i kable głośnikowe, które są projektowane wspólnie, mają tendencję do bardziej neutralnego i spójnego brzmienia właśnie wtedy, gdy stosuje się je razem, a nie kiedy łączy się je z innymi kablami.

 

Najbardziej realistyczne odtwarzanie muzyki uzyskuje się wtedy, gdy obydwa kable są wyjątkowo neutralne. Niestety większość kabli głośnikowych wykazuje słyszalne zmiany w najniższym i górnym zakresie basu. Te podbarwienia zazwyczaj wychodzą na jaw, chyba że są kompensowane przez interkonekty, które je równoważą lub gdy kable są bardzo krótkie. Tylko najbardziej neutralne przewody głośnikowe, które zostały zbadane, umożliwiają wykorzystanie wszelkich korzyści, wynikających z pominięcia interkonektu. Aby w pełni wykorzystać ich zalety, najbardziej neutralne interkonekty powinny być stosowane z neutralnymi (lub bardzo krótkimi) kablami głośnikowymi. Z tego należy wnioskować, że w realnym świecie najlepszy dźwięk uzyskuje się wtedy, gdy połączymy je następnie z najbardziej neutralnymi przewodami dostępnymi w odpowiednim zakresie cenowym.

 

Konwencjonalna metoda porównania polegająca na zamianie kabli i ich „słuchaniu” nie jest idealna – jej wyniki nie są zbyt dokładne. Wielu ludzi, w tym kilku znanych ekspertów, nadal uważa, że zwracanie uwagi na jakość dźwięku kabli audio jest farsą, a ci, którzy w nią wierzą lub produkują takie kable są albo nieuczciwi albo niekompetentni. To stanowisko „antykablowe” wzmacniane jest przez fakt, że wiele „audiofilskich” kabli oferuje niewielkie lub nie ma żadnych rzeczywistych zalet w stosunku do standardowych kabli audio. Nie pomaga również to, że w testach odsłuchowym typu „z podwójnie ślepą próbą” prowadzonych przez Audio Engineering Society (AES) nie udało się udowodnić, że różnice w kablach są słyszalne.

 

Firma Wireworld proponuje zupełnie inne podejście do problemu badania wpływu kabli na dźwięk - poprzez promowanie porównań kabli bezpośrednio z połączeniem bezpośrednim komponentów, tj. z niezwykle krótkimi, grubymi zworami z miedzi. W czasach ogromnej popularności wysokiej jakości słuchawek i wzmacniaczy słuchawkowych, porównania tego typu są łatwiejsze do przeprowadzenia niż kiedykolwiek wcześniej. Zworki i kable służące do obejścia kabli mogą być łatwo zamieniane pomiędzy elementem źródłowym a wzmacniaczem słuchawkowym, ujawniając straty i podbarwienia wnoszone przez kable. Trudniejsze, ale równie ważne, badania kabla głośnikowego jako kabla wzorcowego można przeprowadzić ze wzmacniaczami monofonicznymi, podłączonymi bezpośrednio do kolumn. W tych obiektywnych badaniach kable Serii 7 firmy Wireworld są bezkonkurencyjne jeśli chodzi o jakość, dynamikę i czystość dźwięku.

 

 

Słowniczek firmy Wireworld

 

Komparator kabli

(Patent USA #5,740,255)

W inżynierii, komparator jest urządzeniem służącym do porównywania danego produktu z wzorcem. Komparatory kablowe firmy Wireworld ułatwiają wykonanie porównań  pomiędzy bezpośrednim (idealnym) połączeniem pomiędzy elementami i pomiędzy realnymi kablami.

 

Composilex 2

Druga generacja izolacji Composilex, wykonana z indywidualnie dobranej mieszanki materiałów izolacyjnych, specjalnie zaprojektowanej, aby uzyskać materiał o niskich szumach tryboelektrycznych niż w dielektrykach zawierających Teflon.

 

DNA Helix

(Patent USA #8,569,627)

Seria kabli z wielowarstwowymi płaskimi przewodami, które skuteczniej przekazują energię sygnału elektromagnetycznego niż inne kable, zapewniając najniższe straty sygnału i wyższą precyzję dźwięku.

 

Flexi-Flat

Opatentowane kable firmy Wireworld, które wykorzystują grupy płaskich równoległych przewodników, aby zapewnić lepszy przepływ sygnału w płaskich kablach.

 

Fluxfield

Konstrukcja stosowana w kablach zasilających firmy Wireworld w celu zminimalizowania zakłóceń i wzajemnego oddziaływania z linią zasilającą.

 

Budowa krystaliczna

Miedź i srebro, chociaż wyglądają na jednolite materiały, składają się w rzeczywistości z drobnych elementów zwanych kryształami („ziarnami”). Preferowane są dłuższe kryształy, ponieważ im jest ich mniej na drodze sygnału, tym mniej traci się energii, traconej przy przechodzeniu sygnału z jednego kryształu do następnego. Przewody OCC mają o wiele dłuższe kryształy niż inne rodzaje miedzi i srebra. Budowa przewodnika przypomina łańcuch złożony z ułożonych jeden na drugim lejków, przez co przepływ sygnału różni się w zależności od tego, w którym kierunku sygnał płynie. Kable firmy Wireworld są więc specjalnie oznaczone – podłączamy je w kierunku, w którym funkcjonują one najlepiej.

 

Zacisk HD

Wtyki HDMI z zaciskiem HD firmy Wireworld wykorzystują innowacyjne zakładki napinające, aby poprawić niezawodność i jakość połączeń.

 

Zniekształcenia typu jitter

Błędy synchronizacji w czasie, które zmniejszają dokładność przesyłania sygnałów cyfrowych. Cyfrowe kable audio o najwyższej jakości zmniejszają błędy synchronizacji.

 

OCC

Ohno Continuous Casting (OCC) to najczystsze na świecie (99,99999% czystości = 7 dziewiątek) przewody miedziane i srebrne. Przewody firmy OCC mają także najdłuższą budowę krystaliczną i najgładsze powierzchnie. Przewody OCC produkowane są wyłącznie w Japonii i na Tajwanie.

 

OFC

Przewody z miedzi beztlenowej mające klasę czystości 99,99% (4 dziewiątki); są znacznie lepsze niż kable klasy TPC, której czystość ma wartość 99,9%.

 

Posrebrzana miedź

Ponieważ srebro jest metalem mającym najlepsze właściwości przewodzące, dodanie warstwy srebra do miedzi może poprawić parametry przewodnika. Nasze kable pokrywane srebrem mają trzy razy tyle srebra, co standardowe posrebrzane kable. Srebro daje również możliwość uzyskania połączeń o najniższych szumach i najmniejszych stratach sygnału, nawet wtedy, gdy srebrne styki współpracują z zaciskami wykonanymi z innych metali. Srebro poprawia rozdzielczość, która w pewnych przypadkach może ujawnić podbarwienia spowodowane wadami projektowymi; w najlepszych kablach wpływa po prostu na poprawę jakości dźwięku.

 

Wtyki ze srebrnymi rurkami-pinami

(Patent USA #5,413,503)

Styki w postaci rurek, wykonane z platerowanej srebrem miedzi z izolacją z Teflonu oraz innowacyjną silikonową taśmą mocującą, powodują, że są to wtyki RCA o najwyższej przewodności na świecie.

 

Konstrukcja typu Symmetricon

Konwencjonalna para przewodników, wykonana jednak z większą liczbą przewodów sygnałowych i izolujących je od przewodów zasilających. Konstrukcja Symmetricon poprawia precyzję przesyłu sygnału.

 

Szum tryboelektryczny

Szum generowany w kablach przez oddziaływanie na siebie przewodników i materiałów izolacyjnych, wynik statycznego ładowania i rozładowywania, powodowanych przez ruch, drgania i wysoką energię sygnału.

 

© 2015 Wireworld, Inc. All rights reserved.

facebook button

Kontakt